Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Avaluació del risc de les palmeres

Objectiu:
- Donar eines per la diagnosi de les palmeres - Establir els criteris clars per l’avaluació del risc de les palmeres - Aconseguir unificar els criteris entre els avaluadors
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 7
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- Biologia de Les palmeres
- Les palmeres i el vent
- Avaluació del risc de Les palmeres
- símptomes i defectes
- Protocol de treball
- estudi de casos