Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Bàsic Encarregats I

Objectiu:
- Actualització dels coneixements bàsics del lloc de treball d'encarregat de brigades
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 25
Durada (hores edició): 7
Calendari: 1r trimestre | 2n trimestre
Continguts:
- Detecció de símptomes provocats pel morrut de Les palmeres
- Reg
.Manual de reg i procediment mediambiental
.Correcte manteniment de les instal·lacions de reg i programacions
a nivell de territori
- Manteniment preventiu de vehicles i maquinària
- recursos Humans