Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Càlcul del pressupost base de despeses

Objectiu:
Formació de refresc, millora i presentació de novetats envers els element tècnics i de procés que suposa el càlcul del pressupost base de despeses dins del procés d'elaboració del pressupost.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 50
Durada (hores edició): 3
Calendari: 2n trimestre