Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Clarificant el rol i les eines per treballar en equip Recursos Humans i Organització

Objectiu:
 • Augmentar la nostra capacitat d`influència dins d`un equip de treball per assolir conjuntament els objectius comuns.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Direcció Serveis Generals | Direcció Serveis a les Persones i al Territori | Direcció Llicències i Espai Públic | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 16
Durada (hores edició): 16
Calendari: 2n trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
05.06.2014
12.06.2014
19.06.2014
26.06.2014
Horari:
De 10.00 a 14.00 h
Lloc:
Espais de formació
C/ Escar, 1, 1a planta
Aj. Barcelona
Objectius específics:
 • Promoure la cooperació i la col·laboració entre els diferents membres de l'equip.
 • Prioritzar la consecució de l'objectiu comú sobre els interessos o objectius particulars.
 • Generar accions perquè tots els membres de l'equip treballin per a l'objectiu comú.
Continguts:
 • Marc conceptual del treball en equip
 • Principis bàsics de interacció que afavoreixen el treball en equip.
 • Del grup a l`equip. Les grans diferencies.
 • Diagnòstic d`ubicació de l`equip.
 • La pressa de decisions en equip.
 • Desenvolupament dels rols dintre d`un equip.
 • Tractament de comportaments dintre de l`equip
Observacions:
Acreditació:
Assistència
Professorat:
Eva Puig-janer
Montaner Formació
Coordinació:
Alfons Ortega