Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Classificació i organització de directoris electrònics

Objectiu:
Conèixer el sistema corporatiu d'Administració Integral de Documents i Arxius (AIDA) per a l'organització i la gestió dels documents ofimàtics de les oficines i de les carpetes en els directoris electrònics de la xarxa corporativa.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Semipresencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 10
Calendari: 4t trimestre
Continguts:
- classificació i Ordenació
- Creació i estructuració de carpetes
- Denominació dels elements del directori electrònic
- gestió del correu electrònic
- Unitats d'arxivament i manteniment del directori electrònic