Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Com incorporar la perspectiva intercultural als nostres projectes Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

Objectiu:
  • Proporcionar el marc de referència en polítiques públiques interculturals a Barcelona: el Programa BCN Interculturalitat
  • Incorporar la perspectiva intercultural com a model de gestió de la diversitat en el nostre àmbit.
  • Desenvolupar competències i habilitats que permetin una gestió eficient de la diversitat
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Semipresencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 25
Calendari: 4t trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
15.10.2014
29.10.2014
12.11.2014
Horari:
De 09.00 a 14.00 h (sessions presencials)
10 h en línia
Lloc:
Sessions presencials:
C/ Escar, 1, 1a planta
AFEDAP
Continguts:
  • 1a sessió presencial

   - Què és la interculturalitat? Com podem promoure relacions 

     interculturals al meu àmbit?

  • 2a sessió presencial  

   - El cicle de l’acció: de la teoria a la pràctica

  • 3a sessió virtual

   - La proposta d'acció intercultural 

  • 4a sessió presencial

   - Competència i comunicació intercultural

 

 

 

Observacions:

Personal destinatàri:

A professionals de l'Ajuntament responsables de projectes, programes i serveis de qualsevol àrea, que desitgin dissenyar i desenvolupar accions aplicant la perspectiva intercultural.

El curs és concebut com un espai formatiu en comú vehiculat a través de la xarxa d'internet, fonamentat en la participació activa de les persones assistents.

Acreditació:
Assistència
Professorat:
Lola López
Rafa Crespo
Marta Casas
Coordinació:
Alfons Ortega