Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Com incorporar la perspectiva intercultural en els nostres projectes

Objectiu:
Proporcionar el marc de referència en polítiques públiques interculturals a Barcelona: el Programa BCN Interculturalitat. Incorporar la perspectiva intercultural com a model de gestió de la diversitat en el nostre àmbit. Desenvolupar competències i habi
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Semipresencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 25
Calendari: 4t trimestre
Continguts:
- 1a sessió presencial: Què és la interculturalitat? Com podem promoure
relacions interculturals en el nostre àmbit?
El model intercultural de l'Ajuntament de Barcelona
Cultures i identitats
Convivència-coexistència-hostilitat
La transversalitat de la interculturalitat: perspectiva de gènere,
joventut, relacions intergeneracionals
- 2a sessió presencial: El cicle de l'acció. De la teoria a la pràctica
La diversitat com a base de la creativitat
Disseny i posada en marxa d'un projecte intercultural
Elaboració de la proposta d'acció intercultural
Presentació i anàlisi de propostes de les persones participants
- 3a sessió virtual: La proposta d'acció intercultural
- 4a sessió presencial
Competència i comunicació intercultural
Pràctica: presentacions i comentaris sobre els projectes d'acció