Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Com relacionar-nos positivament amb diferents estils de persones

Objectiu:
Conèixer el model d'estil relacionals per adaptar la nostra comunicació als nostres interlocutors, de manera que sigui més efectiva i persuasiva.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 10
Calendari: 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Continguts:
- Introducció al model: els 4 Estils Relacionals
Com ens comuniquem amb cada estil
Com persuadim a cada estil
Com donem instruccions a cada estil
Com donar males notícies

- com reconeixem l’estil dels nostres interlocutors

- com ens relacionem amb Els diferents estils. Miopies i incomprensions.
Com connectar amb estils diferents.

- Exercicis pràctics sobre el Model