Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Competències digitals

Objectiu:
  • Identificar recursos i serveis que aporten les TIC i Internet per aplicar-los a la gestió de la feina i fer-ne un ús eficient i segur.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Direcció Serveis Generals | Direcció Serveis a les Persones i al Territori | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Virtual
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 30
Durada (hores edició): 30
Calendari: 3r trimestre | 4t trimestre