Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Comunicació basada en termes jurídics amb relació a no lletrats

Objectiu:
Aprendre les estratègies per adaptar i traduir les necessitats tècniques i polítiques en actuacions, a partir de la identificació de la rellevància jurídica de la petició, les eines de què disposa i el resultat que se'n demana.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 15
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- elements de La Comunicació
- Comunicació eficaç
1. Objectiu, mitjà, idea central
2. Destinatari
3. Organització de la informació
4. Distribució del contingut
5. Coherència i progressió
6. Mapes conceptuals i línies del temps
- Elaboració del missatge
1. Llenguatge clar i accessible
2. Elements d'obstaculització
3. Estratègies facilitadores
- Revisió i grau d'eficàcia
1. Repàs de cohesió
2. Recursos de comprovació (checklist, eines de feedback)