Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Comunicació escrita I: recursos lingüístics, fraseologia i correccions més freqüents. Recursos Humans i Organització

Objectiu:
  • Conèixer i utilitzar els diferents recursos lingüístics per millorar la comunicació escrita.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Semipresencial
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 16
Calendari: 1r trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
24.01.2014
31.01.2014
07.02.2014
14.02.2014
Horari:
de 10 a 14 hores
Lloc:
Escar 1, pl 1
Aj. Barcelona

Edició 2

Dates:
21.03.2014
28.03.2014
04.04.2014
11.04.2014
Horari:
de 10 a 14 hores
Lloc:
Escar 1, pl 1
Aj. Barcelona
Objectius específics:
  • Conèixer els recursos lingüístics disponibles en Internet per a la comunicació escrita.
  • Utilitzar els recursos per millorar la comunicació escrita en les tasques més habituals del nivell bàsic.
  • Redactar amb correcció missatges de correu electrònic.
Continguts:
  • Eines lingüístiques en xarxa.
  • La terminologia i la fraseologia administrativa.
  • Convencions gràfiques, puntuació, connectors, etc.
Observacions:
Acreditació:
Assistència
Professorat:
Àgueda Vallés
Coordinació:
Mercè Gomis