Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Comunicació escrita I: recursos lingüístics, fraseologia i correccions més freqüents

Objectiu:
Conèixer els recursos lingüístics disponibles a Internet per millorar la comunicació escrita en les tasques més habituals.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Semipresencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 16
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- Les eines lingüístiques en línia
- La terminologia i La fraseologia administratives
- Els recursos bàsics de redacció: puntuació i connectors
- Correcció dels errors més freqüents
- el llenguatge inclusiu
- La redacció del correu electrònic