Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Comunicació escrita II: redacció de documents administratius

Objectiu:
  • Conèixer i aplicar l`estructura correcta dels documents administratius.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Virtual
Nombre d'edicions: 5
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 30
Calendari: 2n trimestre | 4t trimestre

Edició 1

Dates:
27.05.2013
09.07.2013
Horari:
Lloc:
AFEDAP

Edició 2

Dates:
28.10.2013
13.12.2013
Horari:
Lloc:
Aj. Barcelona

Edició 3

Dates:
02.12.2013
21.01.2014
Horari:
Lloc:
Aj. Barcelona
Objectius específics:
  • Conèixer l`estructura correcta els documents administratius: l`informe, la carta, les memòries, etc.
  • Aprendre a redactar-los amb correcció lingüística.
Continguts:
  • Característiques del llenguatge administratiu.
  •  Planificació: elements previs.
  •  Neutralitat i objectivitat.
  •  Llenguatge inclusiu.
  •  Documents administratius: l`informe, la carta, etc.
Acreditació:
Participació
Professorat:
Xavier Pejó
Coordinació:
Mercè Gomis