Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Comunicació escrita II: redacció de documents administratius

Objectiu:
Reconèixer les principals característiques del llenguatge administratiu. Utilitzar adequadament la terminologia i la fraseologia pròpies d'aquest àmbit. Saber aplicar els criteris de redacció propis del llenguatge administratiu.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Virtual
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 30
Calendari: 4t trimestre
Continguts:
- Característiques del llenguatge administratiu
- planificació: elements previs
- redacció sobre el paper
- Revisió: Repàs final