Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Comunicar en públic: habilitats i continguts

Objectiu:
Desenvolupar les habilitats per comunicar amb eficàcia tant en àmbits interns (equips de treball, reunions...), com externs (presentacions davant d'audiències).
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 8
Durada (hores edició): 15
Calendari: 2n trimestre | 4t trimestre
Continguts:
- el propi estil de Comunicació
Diagnòstic personalitzat
Establiment dels objectius per al desenvolupament individual
- La Comunicació: procés i obstacles
Els elements bàsics de la comunicació
Els obstacles que dificulten una comunicació eficaç. Com
superar-los
La importància del feed-back
- Abans de l'exposició...
Les etapes: l'inici, el desenvolupament i la conclusió
Els objectius de l'exposició
El contingut
Les dosis de planificació i d'improvisació
Mitjans i recursos per despertar i mantenir l'atenció
Suports tècnics per a la preparació de l'exposició
- Durant l'exposició...
El fons de la comunicació
La forma de la comunicació: la veu, la mirada, el gest
La comunicació no verbal: eines i tècniques per dominar-la
- Exercicis pràctics d'assimilació
Desenvolupament d'una sèrie d'exposicions que s'enregistraran
en vídeo per analitzar-les
- Pla personalitzat de continuïtat de La formació