Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Conducció de Reunions

Objectiu:
- Identificar els elements clau de les reunions eficaces - Desplegar un ventall ampli d'eines i habilitats que garanteixin una preparació, convocatòria, participació productiva i ressolució eficaç de la reunió, implicant els participants en els resultats
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 18
Durada (hores edició): 20
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- Les reunions: tipus, finalitats i fases. Rols formals i informals
- Sistemàtica de preparació: objectiu, ordre del dia, participants,
materials
- Eines de conducció: presentar, debatre, obtenir acords, decisions
- estratègies per dinamitzar La participació: actitud centrada en La
tasca. Interaccions contructives. Comunicació verbal, no verbal, escolta
activa