Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Conducció de reunions efectives Recursos Humans i Organització

Objectiu:
 • Conèixer les habilitats bàsiques per utilitzar dinàmiques grupals amb la finalitat de conduir reunions de forma productiva.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 16
Durada (hores edició): 12
Calendari: 1r trimestre | 3r trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
22.01.2014
29.01.2014
05.02.2014
Horari:
De 10.00 a 14.00 h
Lloc:
Espais de formació
C/ Escar, 1, 1a planta
AFEDAP

Edició 2

Dates:
19.09.2014
26.09.2014
06.10.2014
Horari:
De 10 a14 hores
Lloc:
C/ Escar, 1, 1a planta
AFEDAP
Objectius específics:
 • Identificar elements clau de les reunions eficaces.
 • Conèixer un ventall ampli d'eines i habilitats per l'efectivitat de la preparació, convocatòria, participació i tancament de la reunió.
 • Desenvolupar lideratge per a implicar els participants en els resultats.
Continguts:
 • Les reunions: tipus, finalitats i fases. Rols formals i informals
 • Els 5 pilars de les reunions efectives: tasca, organització, participació, lideratge/conducció i persones
 • La preparació: objectiu, ordre del dia, participants, materials, espai
 • La conducció: presentar, debatre, prendre acords, decisions
 • Estratègies per dinamitzar la participació i l'actitud centrada en la tasca
 • Tècniques de moderació per a reflexionar en equip i prendre decisions
 • Qualitat de la comunicació per a generar interaccions constructives
 • Elements de comunicació verbal, no verbal i escolta activa
Observacions:
Acreditació:
Assistència
Professorat:
Lluïsa Cortada
Coordinació:
Alfons Ortega