Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Conducció efectiva de reunions

Objectiu:
Desenvolupar la capacitat pre preparar i liderar reunions de forma efectiva.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 16
Durada (hores edició): 12
Calendari: 3r trimestre
Continguts:
- Les reunions. Tipus, finalitats i fases. Rols formals i informals
- Els 5 pilars de les reunions efectives
Tasca
Organització
Participació
Lideratge/conducció
Persones
- La preparació
Objectiu
Ordre del dia
Participants
Materials
Espai
- La conducció
Presentació
Debat
Presa d'acords
Decisions
- Estratègies per dinamitzar la participació i l'actitud centrada en la
tasca
- Tècniques de moderació per reflexionar en equip i prendre decisions
- Qualitat de La Comunicació per generar interaccions constructives
- Elements de comunicació verbal, no verbal i escolta activa