Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Conducció grups terapèutics en l'atenció precoç Institut Municipal de persones amb discapacitat

Objectiu:
  • Millorar l'eficiència de l'atenció terapeutica dels  tècnics d'atenció directe en metodologies d'atenció grupal
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Sector:
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Organisme públic / Consorci:
Inst. Muni. Persones Discap.
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 13
Durada (hores edició): 25
Calendari: 2n trimestre
Formació Específica

Edició 1

Dates:
13.06.2014
27.06.2014
01.07.2014
11.07.2014
15.07.2014
11.11.2014
Horari:
De 10:30 a 14:30 h
Lloc:
Espais de formació
C/ Escar, 1, 1a planta
Aj. Barcelona
Objectius específics:
  • Conèixer les caracteristiques de les metodologies de teràpia grupal per als infants i progenitors.
  • Identificar les diferents avantatges i inconvenients segons transtorns del desenvolupament
Continguts:

El grup com a eina terapèutica

  • Objectius dels tractaments grupals
  • Elements del marc de treball grupal: visibles i no visibles
  • El grup de nens i nenes: caraterístiques específiques i diferenciadores dels grups d'adolescents i dels grups d'adults
  • Perquè fem grups d'infància en aquestes edats?
  • El grup paral·lel de pares/mares és necessari i útil?
  • Elements del grup per valorar, abans, durant i desprès del grup
Observacions:

S’alternaran les exposicions teòriques amb l’anàlisi de material clinic que faciliti la concreció del curs. Es recomana que els alumnes pensin I aportin experiències pràctiques sobre abordatges terapèutics grupals.

S’aplicarà el procediment de “Transferència del coneixement” per facilitar que el que s’aprengui s’apliqui en la pràctica posterior.

Es demanarà individualment o per equip de professionals, un treball prèvi I posterior de pla de millora a partir dels coneixements adquirids

Participants: professionals dels EIPI I EAIA (psicòlegs, logopedes, treballadors social i fisioterapeutes, educadors I pedagogs)

Acreditació:
Assistència
Professorat:
Jorge Luis Tizón (psiquiatre, psicoterapeuta, psicoanalista –SEP-API. Institut Universitari Vidal i Barraquer de salut mental i Universitat Ramon Llull

Jordi Artigue (psicòleg clínic, psicoanalista – IPB-SEP, Dtor. en psicologia docent en màsters de la Universitat de Barcelona

Josep M Recasens ( psiquiatre, professor del màster de grups de la Universitat Pompeu Fabra)
Coordinació:
Immaculada Oñate. IMPD