Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Coneixement de la perspectiva intercultural

Objectiu:
 • Conèixer el Pla Barcelona Intercultural i analitzar els processos de creació d`estereotips, rumors i prejudicis per a la seva gestió.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 16
Durada (hores edició): 16
Calendari: 1r trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre

Edició 1

Dates:
06.06.2013
13.06.2013
20.06.2013
27.06.2013
Horari:
De 10.00 a 14.00 h
Lloc:
AFEDAP
Objectius específics:
 • Conèixer el Pla Barcelona Intercultural Reflexionar sobre els conceptes claus: parlem del mateix?
 • Analitzar els processos de creació d`estereotips, rumors i prejudicis Conèixer eines per a la gestió i el tractament dels estereotips i rumors
Continguts:
 • Marc de referència: Pla Barcelona Intercultural. Conceptes clau
 • Aprofundir en el coneixement dels processos migratoris i de la

diversitat sòcio-cultural

 • La perspectiva intercultural com a model de gestió de la diversitat:
 • la interacció com a eix central de l'estratègia intercultural
 • Aprofundir en el coneixement dels programes i els serveis de la

ciutat

 • Processos de creació i desenvolupaments d'estereotips
 • Identificar i trencar estereotips, valors i creences sobre la

immigració

 • Com tractar la rumorologia relacionada amb la immigració i la

diversitat sòcio-cultural

Professorat:
Rafael Crespo
Coordinació:
Alfons Ortega