Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Contractació administrativa

Objectiu:
  • Adquirir i/o actualitzar els coneixements en matèria de contractació del sector públic.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / Consorci:
Inst. Cultura Barcelona
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 20