Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Contractació pública socialment responsable Recursos Humans i Organització

Objectiu:
 • Exposar el concepte de contractació pública socialment responsable.
 • Detallar la normativa de contractes públics referent a criteris socials en l'àmbit comunitari, estatal i autonòmic.
 • Aplicar les clàusules socials en les licitacions municipals d'acord amb la Mesura de Govern de l'Ajuntament de Barcelona aprovada en sessió plenària de 15 de març de 2013.
 • Proporcionar materials de referència a les persones participants.
 •  Debatre dubtes, dificultats i qüestions més problemàtiques.

 

Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament
Districte:
Tots els districtes
Direcció:
Totes les direccions de districte
Metodologia: Píndola
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 80
Durada (hores edició): 2.3
Calendari: 3r trimestre
Formació Específica

Edició 1

Dates:
17.07.2014
Horari:
De 09.00 a 13.00 hores
Lloc:
Espais de formació
C/ Escar, 1, 1a planta
Sala d'actes
Aj. Barcelona
Objectius específics:
 • Resoldre dubtes, dificultats i qüestions més problemàtiques a partir de la seva aplicabilitat pràctica.
Continguts:
 • Objectiu: foment de l'ocupació de persones amb dificultats particulars d'inserció en el mercat laboral.
 • Regulació: Mesura de Govern, Decret d'Alcaldia, Plec de Clàusules Generals i Plecs de Clàusules Administratives Particulars.
 • Procediment: Objecte del Contracte, Solvència Tècnica, Contractes Reservats, Criteris d'Adjudicació i Condicions d'Execució.
 • Verificació: sistemes d'acreditació i seguiment.
 • Entitats beneficiàries: CETs, EIs, i entitats sense ànim de lucre. Diferents particularitats.
 • Anàlisi jurídic i legalitat.
Acreditació:
Assistència
Professorat:
Santiago Lesmes Zabalegui
Coordinació:
Alfons Ortega