Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Control de la gestió externalitzada

Objectiu:
Conèixer la base teòrica i jurídica sobre la qual es fonamenten el control i el seguiment dels serveis externalitzats.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Cap de departament
Districte:
Tots els districtes
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 17
Durada (hores edició): 16
Calendari: 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre
Continguts:

Emmarcar l’externalització com a instrument de gestió de serveis públics
a l’Ajuntament.
- Llei de contractes. Els contractes de gestió de serveis.
- Els plecs de condicions Tècniques i administratives. elements bàsics a
regular.
- el Pla comptable. Els comptes d’explotació. Les Auditories
- resolució de conflictes en el procés de Control de La gestió.
- com elaborar un Plec de condicions.
- redacció d’informes
- Interpretar un compte d’explotació. com llegir una auditoria
- Incidències i incompliments més habituals i instruments i criteris de
resposta.