Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Creació d'infografies per transmetre informació de manera visual

Objectiu:
Aprendre a convertir una informació o idea en una imatge per facilitar- ne la comprensió.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Semipresencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 15
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- Introducció a La visualització de La informació
- Eines en línia per crear una visualització d'informació
- treball amb dades