Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Criteris de valoració, fòrmules de temeritat i supòsits de modificació dels contractes Recursos Humans i Organització

Objectiu:
  • Conèixer quins criteris de valoració objectius i subjectius cal aplicar segons la tipologia dels contractes
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Dte. Ciutat Vella | Dte. Eixample | Dte. Sarrià-Sant Gervasi | Dte. Gràcia | Dte. Horta-Guinardó | Dte. Nou Barris | Dte. Sant Andreu | Dte. Sant Martí
Sector:
Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació | Qualitat de Vida, Igualtat i Esports | Prevenció, Seguretat i Mobilitat | Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB | Prevenció Seguretat i Mobilitat: Servei Prevenció, extinció d’incendis i salvament – SPEIS | Economia i Promoció Econòmica | Recursos | Habitat Urbà
Organisme públic / Consorci:
Inst. Cultura Barcelona | Inst. Muni. d’Educació | Consorci d’educació | Inst. Muni. d’Hisenda | Inst. Muni. de Mercats | Institut Barcelona Esports | Inst. Muni. Serveis Socials | Inst. Muni. Persones Discap. | Agència de Salut Púlbica de Barcelona | Inst. Muni. d’Informàtica | Inst. Muni. d’Urbanisme | Inst. Muni. Paisatge Urbà | Patronat Municipal Habitatge | Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe | Inst. Muni. Parcs i Jardins | Consorci de Biblioteques de Barcelona
Direcció:
Direcció Serveis Generals | Direcció Serveis a les Persones i al Territori | Direcció Llicències i Espai Públic | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Taller
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 8
Calendari: 4t trimestre
Formació Transversal