Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Criteris de valoració, fórmules de temeritat i supòsits de modificació dels contractes

Objectiu:
Conèixer els criteris que cal aplicar segons la tipologia dels contractes i la normativa i jurisprudència europea sobre contractació.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 10
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- Els criteris de valoració que es valoren amb xifres o percentatges
obtinguts a través de l'aplicació de fórmules (criteris objectius
o automàtics). Tipus i exemples
- Els criteris que depenen d'un judici de valor. Tipus i exemples
- Les ofertes anormalment baixes. el càlcul de La temeritat
- Els supòsits de modificació contractual. supòsits legals. supòsits
contractuals. Segons l'objecte del contracte