Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

CRM: Eina de gestió de la relació i d'atenció amb el ciutadà

Objectiu:
Adquirir els coneixements i les habilitats per gestionar el sistema CRM com entorn unificat i integrat per informar, atendre i donar serveis de forma proactiva, personalitzada i eficient a la ciutadania.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 5
Calendari: 1r trimestre
Continguts:
- Introducció: eina de millora de La relació i atenció ciutadana
- Base de dades centralitzada d'informació ciutadana
- Mòdul d'atenció: sistema de gestió dels agents
- Mòdul de Comunicació
- Usuaris i Funcions
- Eines d'atenció del CRM
- gestió de La sessió