Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Cultura organitzativa i igualtat

Objectiu:
- Proporcionar les eines conceptuals bàsiques que permetin identificar el biaix de gènere a l'organització - Identificar els estereotips de gènere que contribueixen a definir i a reproduir una visió i una realitat del treball i de l'activitat laboral
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 25
Durada (hores edició): 5
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- el biaix de gènere a Les organitzacions
- Cultura organitzativa en clau de gènere:
. Una organització en masculí
. Identitat - Percepció - Estereotips de gènere
. La divisió sexual del treball
. La percepció de l'activitat laboral femenina
- Aplicant La Perspectiva de gènere a Les organitzacions
- conclusions