Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Curs avançat d'auditors interns

Objectiu:
Adquirir els coneixements i habilitats necessàries per actuar com auditor intern del sistema de qualitat segons la norma ISO 9001.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de secció
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 7
Durada (hores edició): 6
Calendari: 1r trimestre
Continguts:
- Introducció. Conceptes generals de Qualitat
- Repàs de La norma ISO 2008:9001
- L’auditoria interna. Aspectes destacats
- Les fases de L’auditoria interna
- Preparació d’auditories ( el pla d’auditoria i el check-list )
- Desenvolupament d'una auditoria
- Reunió equips auditors
Presa de dades i resolució de conflictes en el transcurs de l'auditoria
Redacció de no conformitat, punts forts i oportunitats de millora
Redacció informe d'auditoria
Reunió final
- Gestió de conflictes i habilitats comunicatives en l'auditoria interna
- casos pràctics. situacions i solucions.