Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Curs de millora de tècniques de redacció

Objectiu:
- Aprendre a redactar diversos tipus de textos des del punt de vista de la coherència, l’estructuració de les idees i l’adequació a la situació comunicativa. - Treballar les tècniques que intervenen en cada una de les fases de la comunicació escrita: la
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 12
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
1. Planifiquem: ordenem les idees i estructurem el text
2. Redactem:
- Distingim els tipus de textos: text expositiu (la redacció de
fets), text argumentatiu (article d’opinió), text instructiu (la llei),
text de comunicació personal (la carta i el correu electrònic), text a
Internet (xarxes socials).
- Lliguem el text: connectors i puntuació
3. Revisem: Cohesionem i corregim
4. Recursos de consulta lingüística a Internet