Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Curs de primers auxilis

Objectiu:
Formar els treballadors i treballadores en primers auxilis perquè puguin actuar en l'atenció immediata d'una persona que es pugui accidentar
Adreçat a:
Personal destinatari:
Cap de departament
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 4
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
Concepte dels primers auxilis, organització (OAS), Suport Vital Bàsic i
exercicis pràctics