Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Dades del SAP i Excel avançat

Objectiu:
Conèixer les possibilitats d'explotació de dades SAP (RH, EFP, RMP, PCM, BPC) i aprendre a treballar-hi amb eines d'Excel.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament
Districte:
Tots els districtes
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 10
Calendari: 4t trimestre
Continguts:
- Pantalles on poder seleccionar dades i fer explotació a partir del
SAP RH, EFP, RMP, PSH
-Opcions avançades d'Excel per tractar dades obtingudes al SAP