Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Desenvolupament de la competència digital directiva

Objectiu:
- Sensibilitzar sobre la importància de la gestió del coneixement intern de l'organització en l'era de la globalitat i la digitalització, afavorint la construcció de la intel·ligència col·lectiva de l'organització - Conèixer i aplicar metodologies i ein
Adreçat a:
Personal destinatari:
Cap de departament | Cap de secció
Modalitat: Semipresencial
Participants per edició: 12
Durada (hores edició): 10
Calendari: 1r trimestre
Continguts:
- Sessió 1: Continguts vinculats a desenvolupar habilitats de
comunicació i de Gestió del Coneixement a través de les eines al
Núvol:
-La Gestió de la Informació. Aprendre a buscar, guardar, distribuir.
-La Gestió de les Relacions. Networking intern.
-La Gestió de les Converses. Les xarxes socials com a font
d'informació.
- Sessió 2: Gestionar el mapa coneixament del meu equip:
-Eines pel Treball Col·laboratiu.
-Eines per l'Anàlisis de Necessitats i la prescripci´d'Aprenentatge
compartits.
- Sessió 3: Compartir la informació i el coneixament.
-De la Intranet estàtica a les Comunitats de Pràctica (CoP)
-Les Xarxes socials Corporatives. La visibilitat i reputació
corporativa.
-Elaboració d'un projecte de millora per compartir la informació i
coneixament en el meu equip.