Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Detecció i intervenció en situacions de maltractament a les persones grans

Objectiu:
  • Adquirir els coneixements tècnics i legals per detectar, atendre o intervenir quan hi ha persones grans en situacions de risc i especial vulnerabilitat
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Organisme públic / Consorci:
Inst. Muni. Serveis Socials
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 2
Participants per edició: 20
Durada (hores edició): 20
Calendari: 2n trimestre