Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Direcció d'Escoles Bressol

Objectiu:
Capacitar al personal de direcció d'escoles bressol per dur a terme les funcions i tasques pròpies del lloc de treball.
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 21
Durada (hores edició): 8
Calendari: 1r trimestre
Continguts:
- recursos per desenvolupar una actitud flexible.
- Els elements que envolten l'escola bressol: professionals, famílies,
barri i IMEB.
- recursos per desenvolupar una Visió sistèmica: Els equilibris del
sistema.
- el Model de Comunicació assertiva.
- Els models de conducta assertiva i no assertiva.