Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Direcció i gestió de projectes amb Microsoft Project

Objectiu:
  • Adquirir  els coneixements i els recursos necessaris per realitzar les planificacions, seguiments i tancaments de projectes assistits per un suport informàtic, en concret Microsoft Project
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Curs
Modalitat: Semipresencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 25
Calendari: 4t trimestre

Edició 1

Dates:
15.11.2013
22.11.2013
29.11.2013
13.12.2013
17.12.2013
Horari:
Lloc:
Aj. Barcelona
Objectius específics:
  • Aprendre a planificar en el temps qualsevol projecte o activitat amb Microsoft Project.
  • Aprendre a portar un seguiment constant i real introduint el projecte i fent una previsió dels desviaments.
  • Aprofundir en la planificació i organització, adquirint els coneixements teòrics i pràctics per arribar a una planificació integral de projectes o altres activitats.
Continguts:

Mòdul 1

Presentació. Introducció a la direcció de projectes

Tasques. Relacions entre tasques

Mòdul 2

Planificació de tasques

Recursos d'un projecte

Mòdul 3

Planificació i recursos. Resolució de conflictes de planificació

Introducció al seguiment de projectes

Mòdul 4

Seguiment de projectes

Multiples projectes. Fons de recursos

Observacions:

4 sessions presencials de 5 hores cadascuna

5 hores no presencials amb seguiment on-line

Professorat:
Marc Munill
Coordinació:
Alfons Ortega