Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Direcció i gestió de projectes amb MS Project

Objectiu:
Aprendre a planificar i a fer un seguiment adequat d'un projecte o activitat amb el programa informàtic MS Project.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 25
Calendari: 4t trimestre
Continguts:
- Presentació. Introducció a La direcció de projectes
- Tasques. relacions entre tasques
Exercicis proposats (seguiment en línia)
- planificació de tasques
- Recursos d'un projecte
Exercicis proposats (seguiment en línia)
- planificació i recursos. resolució de conflictes de planificació
- Introducció al seguiment de projectes
Exercicis proposats (seguiment en línia)
- seguiment de projectes
- Múltiples projectes. Fons de recursos