Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Direcció per projectes en la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Adreçat a:
Personal destinatari:
Cap de departament
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 10
Durada (hores edició): 25
Calendari: 2n trimestre
Continguts:

1a sessió
- Vivim en un món complex
- presentació del treball
- Identificació de parelles
- Identificació dels projectes per districtes
2a sessió
- La dimensió estratègica: missió, valors i planificació fluida
- Questionari DISC
3a sessió
- Vinculació individual i colectiva al projecte
- Fomentar La innovació: el valor de La diversitat de perspectives
4a sessió
- La presa de desicions
5a sessió
- Sistemes per mesurar, aprendre i canviar (MAC)
- eines per controlar