Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Disseny i desenvolupament de plans de formació

Objectiu:
Aprendre a identificar les necessitats formatives i adquirir els coneixements necessaris per dissenyar, implementar, gestionar i avaluar un pla de formació.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 12
Durada (hores edició): 15
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- Introducció

- El procés de planificació de la formació:
. La formació com a instrument per a l’acompliment professional
. Les possibilitats reals de la formació respecte a l’acompliment
. Les fases del procés de planificació de la formació:
Detecció de les necessitats
Definició dels objectius
Disseny dels continguts
Disseny de les estratègies metodològiques
Calendari
Pressupost
Avaluació

- Els objectius del pla de formació:
. Tipologies d’objectius
. Característiques dels objectius
. Exercicis d’aplicació

- L'avaluació de la formació:
. Els nivells d’avaluació de la formació: Satisfacció, Aprenentatge,
Transferència a lloc de treball i Retorn de la inversió (ROI)
. Eines i estratègies per a l’avaluació de cada nivell de formació
. Activitats pràctiques sobre la creació de qüestionaris

- Les eines de diagnòstic per a la detecció de necessitats formatives:
. Qüestionaris
. Entrevistes
. Dinàmiques grupals