Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

E-contractes

Objectiu:
  • Coneixements bàsics de gestió del sistema E-Contractes.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Tots els organismes autònoms i consorcis
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Píndola
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 3
Calendari: 2n trimestre | 3r trimestre
Formació Transversal

Edició 1

Dates:
Horari:
Lloc:

Edició 2

Dates:
2.4.2014
Horari:
9.30 a 10.30 h
Lloc:
Escar, 1 1a
Aj. Barcelona

Edició 3

Dates:
4.6.2014
Horari:
9.30-12.30 h
Lloc:
Escar, 1 1a
Aj. Barcelona

Edició 4

Dates:
8.10.2014
Horari:
9.30-12.30 h
Lloc:
Escar, 1 1a
Aj. Barcelona
Continguts:

Què és l’e-contracte?

Entorn e-contracte:

  • Llicències
  • Estructura organitzativa
  • Documents externs/Plantilles internes
  • Signatura de document
  • Funcionament dels tràmits

 

Acreditació:
Assistència
Professorat:
Elsa Justes (Dir Coordinació Contractació Administrativa)
Coordinació:
Esteve Barandica