Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

E-pagament

Objectiu:
  • Actualitzar els coneixements de gestió de l¡aplicació e-Pagament.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports | Prevenció, Seguretat i Mobilitat | Recursos
Organisme públic / Consorci:
Inst. Muni. d’Hisenda | Inst. Muni. Serveis Socials
Direcció:
Direcció Llicències i Espai Públic
Metodologia: Píndola
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 15
Durada (hores edició): 3
Calendari: 4t trimestre

Edició 1

Dates:
2.10.2014
Horari:
9 a 12 h
Lloc:
Escar, 1 1a
Aj. Barcelona
Objectius específics:
Continguts:

Tramitació de factures:
- Bústia de tramitació de factures
- Monitor-estat bústia
- Rols e-pagament validadors
- Estadístiques tractament factures
- Informe registre de factures
- Estat de crèdit
- Dades mestres
- Tractament de certificacions
- Creació de nova incidència
- Gestor d'incidències

Observacions:
Acreditació:
Assistència
Professorat:
Lluís Castro
(Suport de Suport d'e-Pagament)
Coordinació:
Esteve Barandica