Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Eines de negociació per a liderar els equips

Objectiu:
- La direcció i la negociació amb equips i persones - Desenvolupar pautes per a gestionar el procés negociador amb eficàcia - Millorar la comprensió del procés negociador assolint resultats de benefici mutu - Identificar estratègies per a conduir negoci
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 18
Durada (hores edició): 20
Calendari: 3r trimestre
Continguts:
- Liderar equips en un estil negociador
- el Model de negociació de Harvard
- La negociació basada en Principis
- Marges de negociació
- Els Principis de La negociació efectiva
- estils de negociació
- habilitats bàsiques per a iniciar un procés negociador
- estratègies per a gestionar La tensió cooperativa-competitiva
- habilitats negociadores per a coopetir
- gestió de bloquejos en La negociació
- Reconduir negociacions estancades
- Tancar acords i fer-ne el seguiment
- Identificar l’estil personal de negociació i desenvolupar noves pautes
- negociació en equip
- Negociar a Múltiples bandes
- negociació interna i gestió de conflictes