Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Eines i recursos pel desenvolupament de l'àmbit turisme al territori

Objectiu:
  • Adquirir els coneixements bàsics en matèria de turisme per poder desenvolupar les tasques encomanades
  • Conèixer el recurs del Plans de turisme dels districtes
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Inst. Muni. de Mercats
Direcció:
Direcció Serveis a les Persones i al Territori
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 40
Durada (hores edició): 6

Edició 1

Dates:
31.05.2013
Horari:
de 9 a 14:30 hores
Lloc:
Sala Empren- Viver de Glòries
Aj. Barcelona
Objectius específics:
  • Adquirir els coneixements bàsics en matèria de turisme per poder desenvolupar les tasques encomanades
  • Conèixer el recurs del Plans de turisme dels districtes
Continguts:

•    El turisme a Barcelona: evolució, dades d’activitat turística, característiques de l’activitat turística a la ciutat

•    Administració turística: Direcció General de Turisme, Taula tècnica municipal turisme i ciutat, Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments, Consorci Turisme de Barcelona

•    Pla Estratègic de Turisme: diagnosi, reptes, programes d’actuació.

•    Turisme i districtes.

Coordinació:
Joana Luna de Toledo

Pendent de programar