Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Eines i recursos per a la intervenció en matèria d'empresa i ocupació

Objectiu:
  • Conèixer els serveis que s'ofereixen des de Barcelona Activa al conjunt de la ciutadania, aprofundint en la seva adaptabilitat al territori.
  • Analitzar i contrastar dels serveis, quina informació pot ser d'interès en el treball quotidià dels tècnics i tècniques, així com quins usuaris poden ser atesos (públic en general, col•lectius específics, etc.), a on són atesos (equipaments centrals, ubicacions descentralitzades) i com derivar-los i fer-ne ús.
  • Establir els canals d’informació i de comunicació.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Inst. Muni. de Mercats
Direcció:
Direcció Serveis a les Persones i al Territori
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 100
Durada (hores edició): 5
Calendari: 2n trimestre

Edició 1

Dates:
17.05.2013
Horari:
de 9 a 14:30 hores
Lloc:
BCN Activa (Porta 22, Mediatic, Sala Món i Sala Empren)
Aj. Barcelona
Objectius específics:

•     Conèixer els serveis que s'ofereixen des de Barcelona Activa al conjunt de la ciutadania, aprofundint en la seva adaptabilitat al territori

•    Analitzar i contrastar dels serveis, quina informació pot ser d'interès en el treball quotidià dels tècnics i tècniques, així com quins usuaris poden ser atesos (públic en general, col•lectius específics, etc.), a on són atesos (equipaments centrals, ubicacions descentralitzades) i com derivar-los i fer-ne ús.

•    Establir els canals d’informació i de comunicació.

Continguts:

1.    Presentació dels serveis de suport a la recerca de feina i millora de l'ocupabilitat.
A càrrec de Lorenzo di Pietro, director operatiu de capacitació professional i ocupació.
         Espai: aula 3 – Porta 22

2.    Presentació dels serveis de capacitació tecnològica:
- Per què és necessària la capacitació tecnològica en l’actual context?
- Què és el projecte Cibernàrium? Antenes Cibernàrium (alfabetització digital) i capacitació  tecnològica per a professionals (Cibernàrium MediaTIC), estructura del portafoli d’activitats.
- Públic objectiu i perfils més habituals.
- Algunes xifres relacionades amb l’activitat (volum de persones usuàries, hores de formació, etc.).

A càrrec de Jordi Roca, director operatiu de formació.
Espai: edifici Mediatic

3.    Presentació del serveis de suport a la consolidació i creixement d'activitats econòmiques.
     A càrrec de Jaume Baró, director operatiu d'Empresa.
Espai: sala Món – seu central.

4.    Presentació dels serveis de suport a la creació de nous projectes empresarials:
visita al Centre de Recursos per Emprendre i la incubadora de Glòries per conèixer les instal•lacions. A la sala Emprèn es farà una presentació dels programes i les activitats que es poden oferir a totes les persones que vulguin iniciar el procés d’emprendre.

A càrrec de  Montse Basora, directora operativa d'Emprenedoria.
Espai: sala Empren – Centre per la iniciativa emprenedora – Glories

Observacions:

 

 

Professorat:
Lorenzo di Pietro.
Jordi Roca.
Jaume Baró.
Montse Basora.
Coordinació:
Joana Luna de Toledo