Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Eines i tècniques de la teoria de la vinculació Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

Objectiu:
  • Conèixer i aprofundir en les diferents eines i  tècniques de la teoria de la vinculació per aplicar en el disgnòstic i tractament amb famílies i menors.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes
Sector:
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Direcció:
Totes les direccions de sectors
Modalitat: Presencial
Nombre d'edicions: 1
Participants per edició: 18
Durada (hores edició): 20
Calendari: 3r trimestre
Formació Específica