Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Eines i tècniques de la teoria de la vinculació

Objectiu:
- Conèixer i aprofundir en les diferents eines i tècniques de la teoria de la vinculació per aplicar en el diagnòstic i tractament amb famílies i menors, des de el context EAIA. - Millorar processos de diagnòstic i tractament amb famílies/infants, a
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 30
Durada (hores edició): 20
Calendari: 2n trimestre
Continguts:
- Comprensió de Les necessitats dels pares i mares així com dels infants
en funció del vincle.
- Identificar i reconèixer el tipus de vincle de les famílies: pares-
nens, per tal de poder incorporar en el procés de diagnòstic i pressa
de decisions, des de context EAIA.
- importància del Diagnòstic de La Vinculació insegura en
famílies/infants. Identificació del tipus de vincle i com utilitzar
aquest per treballar la recuperabilitat, i objetius que es poden
plantejar.
- eines i Metodologies per a La recuperabilitat de competències paternes
i maternes a partir del diagnòstic del tipus de vinculació familiar, i
família / professional.
- millorar La capacitació dels tècnics en el procés del vincle per tal
de poder prendre decisions, en la seva tasca dins dels EAIA.
- com millorar Els espais de visita/ trobada pares i fills quan hi ha
separació, a partir de treballar des de la perspectiva de reconstruir
vincles sans.