Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

Eines per al diagnòstic, prospectiva i intervenció econòmica del territori

Objectiu:
  • Rebre informació de la situació econòmica de la ciutat de Barcelona, les seves tendències i potencialitats.
  • Conèixer les eines d’informació que han de donar suport a l’enfocament de la promoció econòmica de proximitat.
  • Conèixer elements que serveixen per a incorporar l’enfocament del desenvolupament econòmic en la intervenció tècnica dels tècnics i tècniques del territori.
  • Analitzar i debatre les fórmules i mitjans per afavorir el treball conjunt de  l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació i els districtes per tal de promocionar una economia de proximitat.
  • Exemplificar amb la pràctica d’algunes accions i actuacions en barris de la ciutat fetes en clau de promoció econòmica
Adreçat a:
Personal destinatari:
Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Tots els sectors
Organisme públic / Consorci:
Inst. Muni. de Mercats
Direcció:
Direcció Serveis a les Persones i al Territori
Metodologia: Curs
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 100
Durada (hores edició): 5