Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

El CSS Barceloneta i la prevenció de les agressions

Objectiu:
Reflexionar i treballar el paper de l’equip i millorar les competències per a donar resposta a possibles agressions com equip.
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 13
Durada (hores edició): 18
Calendari: 3r trimestre
Continguts:
- Definició d’equip de treball
- La prevenció dins de l'equip
- l’equip com element de Protecció
- Conceptes de Cooperació i competició
- concepte d’assertivitat
- Característiques que ens permeten reconèixer una actitud passiva d’una
agressiva
- La Percepció individual del risc
- Interrelació i conversa professional

Aquests continguts són orientatius ja que en funció de la situació de
cada equip es definiran els temes que s’abordaran en la formació.