Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

El món del Windows 7 Office 2010

Objectiu:
  • Conèixer les funcions dels sistema operatiu Windows 7 i l`aplicatiu Office 2010.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Personal de gestió de projectes | Cap de departament | Cap de secció
Districte:
Tots els districtes
Sector:
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports | Prevenció, Seguretat i Mobilitat : Guàrdia Urbana – GUB | Recursos | Habitat Urbà
Organisme públic / Consorci:
Inst. Cultura Barcelona | Inst. Muni. d’Educació | Inst. Muni. d’Hisenda | Institut Barcelona Esports | Inst. Muni. Serveis Socials | Inst. Muni. Persones Discap. | Agència de Salut Púlbica de Barcelona | Inst. Muni. d’Informàtica | Inst. Muni. d’Urbanisme | Inst. Muni. Paisatge Urbà | Patronat Municipal Habitatge | Inst. Muni. Parcs i Jardins
Direcció:
Totes les direccions de districte | Totes les direccions de sectors
Metodologia: Autoaprenentatge
Modalitat: Virtual
Calendari: Tot l'any