Pla de formació i desenvolupament 2013 - 2015

* Pot cercar per totes les categories inferiors, escollint la categoria i fent click a CERCAR

Adreçat a:
Calendari previst
Pla de formació
Projecte vinculat
Eixos estratègics
Metodologia
Modalitat
Competències
Imprimir fitxa Anar al resultat de la cerca

El procediment administratiu en l'àmbit de l'atenció ciutadana

Objectiu:
Conèixer els aspectes fonamentals del procediment administratiu en l'àmbit de l'administració local.
Adreçat a:
Personal destinatari:
Personal de suport | Tècnic/a | Cap de departament | Cap de secció
Modalitat: Presencial
Participants per edició: 12
Durada (hores edició): 15
Calendari: 3r trimestre
Continguts:
- Marc legal
- Conceptes bàsics
- Els subjectes que intervenen en el procediment administratiu
- L'inici del procediment administratiu
- fases del procediment administratiu
- Execució dels actes administratius
- Revisió dels actes administratius
- Finalització del procediment
- El procediment administratiu en l'administració pública local